وبلاگ"طنین یاس" نوشت:

قانون بذر این است:

تلاش +صبر=نتیجه

شما خرمن خود را "بعد " از اینکه کار را انجام دادید ، درو خواهید کرد.